031 668 544
Podmeni

Programe sofinancira
Koordinator

Koordinator je oseba, ki komunicira s starši, tekmovalci, trenerji in vodstvom kluba (NO, IO). To je oseba, ki
jo starši, tekmovalci in trenerji lahko pokličejo npr. tudi v primeru, ko:
  • pride do spora med člani,
  • se otrok v klubu ne počuti dobro,
  • se starši ne strinjajo z določeno usmeritvijo, odločitvijo v klubu,
  • imajo predloge, želijo spremembe,
  • se pojavi nasilje med člani,
  • se pojavi nejevolja tekmovalca na treningu,
  • tekmovalec meni, da je preobremenjen, itd.

Člani kluba lahko zahtevajo pogovor s koordinatorjem. Pogovor je vedno zaupen, koordinator bo po
pogovoru z vsemi vpletenimi predlagal rešitve. Koordinator ne bo ukrepal brez dovoljenja osebe, ki je
pogovor zahtevala ali postavila vprašanje.

Pomembno je, da oseba, ki se ne počuti dobro, čim prej pokliče in ne čaka. S tem se izognemo slabi volji.
Preprost pogovor, posvetovanje, razlaga in mediacija vedno pomagajo k razrešitvi morebitnih nesoglasij.

Kontakt:
Ivo Kalshoven, gsm 041-405770
Email:  ivo.kalshoven@gmail.com

Zanimive povezave za člane:
http://www.drjimtaylor.com/4.0/?page_id=45 (V Angleščina)